Pečuji o stromy mých zákazníku po všech stránkách - od přesazení, přetvarování a pravidelných sezonních prací až po přípravu na výstavu.